Trump do të s ëmuret dhe një meteor do të bjerë në Rusi, parashikimet e Baba Vangës për 2019-ën


Baba Vanga e ashtuquajtur “Nostradamus i Ballkanit” për parashikimet e saj, ka bërë parashikimin e saj për vitin 2019.

Për 12 muajt e ardhshëm, Baba Vanga ka parashikuar një vit “të zymtë dhe të mjerë” që do ta çojë popullin në m jerim.

Sipas Baba Vangës, një mega-c unami, e ngjashmem me katas trofën e vitit 2004, do të godasë Azinë, një meteor do të binte në Rusi, ndërsa Donald Trump do të së muret me një së mundje misterioze, duke e lënë atë të shurdhër.

Deri më tani skeptikët janë taIIur me parashikimet e saj por një pjesë e mire e tyre kanë parashikuar vërtet ato që kanë ndodhur.

Baba Vanga, i lindur Vangelia Gushterova, v diq në vitin 1996, në moshën 85 vjeçare, por kishte krijuar një reputacion të njohur në vendin e saj në Bullgari deri në kohën e vd ekjes së saj.