Pandeli Majko ja thote troc grekeve:S’jeni bljtë e askujt,ne jemi bljtë e Skënderbeut!


Ministri i Diasporës, Pandeli Majko, ka komentuar ngjarjen e ndodhur sot në Bularat të Gjirokastrës, ku protestuestit grekë shpë.rthyen me fjalë anti-shqiptare gjatë va..rrlmit të ek.stremlstit të vr..arë, Kostandinos Kaçifas.

Majko sqaron se shqiptarët respektuan vd..ekjen e një qenie humane, qoftë edhe terr.orlst, por grekët përfituan nga akti mo.rtor dhe përdhosën të vde..kurin dhe flamurin e tyre. Sipas ministrit, ekst..remistët grekë sot treguan fytyrën e tyre te.rrorlste.

“O të ndëruar shqiptar të irrituar me të drejtë; Zakoni i Shqiptarit e respekton aktin e cermonisë mor.tore, vd..ekja nuk ka ngjyrë! Ne respektuam vd..ekjen e një qenie humane qofte ky edhe te.rrorlst, ata perfituan nga akti mo.rtor dhe per.dhosen te vd.kurln dhe flamurin e tyre , asgje nuk na bën neve! U filmuan, skeduan dhe pas cermonisë së va.rrlmit u arrestuan, tani që flasim janë në burg në Shqipëri dhe rre.zlkojne 2-3 vite burg!

Ata treguan fytyren e tyre te.rrorlste, ne treguam respektin ndaj mor.tit dhe shpirtin human ndaj qenies njerëzore! Ne jemi NE, bijtë e Skenderbeut🇦🇱. Ata janë Ata, eks.tremlstë e te.rrorlst të lindur, bijtë e ASKUJT! Me respekt, Pandi”, shkruan Majko.