UDHËTOl 32 km në këmbë për të shkuar…

Disa persona i marrin me seriozitet punët që u ngarkohen të kryejnë. Walter Carr sapo kishte gjetur punë, ishte momenti kur u takua me Jenny Hayden që ia ndryshoi rrjedhën e jetës. Jenny kishte hapur…