/Artan Hoxha: Presidenti nuk ka të drejtë të refuzoj zgjedhjet e kryeministrit, Lleshi ekspert i nivelit të lartë

Artan Hoxha: Presidenti nuk ka të drejtë të refuzoj zgjedhjet e kryeministrit, Lleshi ekspert i nivelit të lartë

Artan Hoxha mendon se presidenti nuk ka të drejtë kushtetuese për të refuzuar zgjedhjet e kryeministrit Rama, mbi kandidaturat që ai propozon si pjesë të kabinetit të tij.

Si argument Hoxha sjell Kushtetutën, ndarjen e pushteteve, por edhe përpjekjet e 3 presidentëve të mëparshëm, të cilët më pas kanë pranuar propozimet e kryeminsitrave.

“Përbërja e kabinetit dhe përgjegjësia për përbërjen është ekskluzivitet i kryeministrit dhe i Kuvendit. Kështu që ky atribut është i kryeministrit dhe si i tillë, pozita e presidentit mendoj që është një pozitë që rrit procedurat dhe formalitetin e emërimit të ministrave në detyrë, aq më tepër kur ministri, përpara se të fillojë detyrën duhet të bëjë betimin para presidentit. Ndarja e pushteteve në sistemin tonë qeverisës, ku Shqipëria është Republikë Parlamentare, përgjegjësia për formimin e kabinetit, apo për plotësimin dhe largimin me anëtarë të rinj, është një përgjegjësi dyfishe e kryeministrit dhe e Kuvendit të Shqipërisë”, deklaron Artan Hoxha.

Por, cili është kuptimi i nenit 98 të Kushtetutës, që thotë se presidenti dekreton pas propozimeve?

“Kushtetuta është që në vitin 1998, por në këtë pikë nuk është se ka ndryshuar. Atje ku Kushtetuta nuk shprehet, unë mendoj se në këtë rast, presidenti nuk e ka kompetencën e mosdekretimit të një kandidati që propozohet nga kryeministri. Ka pasur një debat të gjatë lidhur me këtë, edhe me presidentët e mëparshëm. Ka një parim të luajalitetit kushtetues të raporteve institucionale. Unë mendoj se bashkëbisedimi kryeministër-president lidhur me kandidatura duhet të jetë çështje e procesit. Në fund të këtij procesi duhet të përfundohet me dekretimin e kandidatit”, u shpreh më tej Artan Hoxha.

Pra, presidenti e ka apo jo të drejtën për të refuzuar?

“Unë mendoj se presidenti duhet të bisedojë me kryeministrin për problematikat që mund të ketë dhe në përfundim është propozimi i kryeministrit që mbetet si detyrim për presidentin për ta dekretuar kandidaturën e ministrit, kushdo qoftë ai”, tha Hoxha