E FRlKSHME/ Radio-sinjaIe të përsëritura po vijnë në Tokë nga një GALAKTlKË 1.5 miliardë vite DRlTË larg

Shkencëtarët kanë kapur shpë rthime të përsëritura radio-sinjalesh që vijnë nga thellësia e hapësirës. Kjo është vetëm hera e dytë që shkencëtarët arrijnë të kapin sinjale të tilla dhe ky është një rast i mirë për të kuptuar më në fund se çfarë i shkakton këto sinjale që vijnë nga Continue Reading